23 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MANIC Ecaterina

Cet. MANIC Ecaterina, domiciliată în mun. Bălţi, str. Conev nr.23, ap.42, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 13055 din 24.11.2010 eliberat de notarul Morea Galina.