5 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Mancoș Andrei

Cet. Mancoș Andrei,  domiciliat  în or. Ștefan Vodă,  str. Florilor nr.73, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare  a imobilului, autentificat  la data de  19.01.2010 cu  nr. de registru 291  de către  notarul privat Diana Ursachi cu sediul de activitate în or. Ștefan Vodă.