1 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Manastîrlî Dmitri

Cet. Manastîrlî Dmitri, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lungastr. Gh.Sîrtmaci 13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor nr. 8909 din 06.10.2003, întocmit de notarul Arnaut Ana.