23 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Mamaliga Angela

Cet.Mamaliga Angela, domiciliată în s.Găleşti r-nul Străşeni, reprezentantul cet.mamaliga constantin, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal, nr.2-459 eliberat la 26.02.1998 de către notarul de stat T.A.Culava al Biroului Notarial de Stat din or.Străşeni.