21 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Malîi Alexei

cet. Malîi Alexei,  domiciliată în Soroca,Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2729 din 13.03.2018,  autentificat de notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian