11 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

MALIC IURIE

Cet. MALIC IURIE, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. Mihai Eminescu, nr. xx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2204 din 21.09.1970, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.