4 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Malic Ion

Cet.Malic Ion, domiciliat în s.Zubreşi r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de împărtire a averii succesorale nr.4437 autentificat la 19.05.2017 de către notarul Ţopa Inga.