20 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

MALAI NADEJDA

Cet. MALAI NADEJDA, născută la 09.03.1957, cetățean al R. Moldova, numărul de identificare 2003049002280, domiciliată în R. Moldova, raionul Căușeni, satul Taraclia, str. Căinarului, nr. 48, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor testamentar eliberat cu nr. 4110 la 06.12.2000 de către notarul Belciug Petru.