12 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Magla Olga

Magla Olga, născută la 07.06.1969, domiciliată în or. CĂUȘENI, str. Livezilor, nr. 15, Republica Moldova, aduce la cunoștință despre pierderea originalului actului notarial: Certificat de proprietate  nr. 2615 eliberat la data de 30.03.2005  de către notarul privat Cramarenco Valentina, cu sediul în or. Căușeni, str. Meșterul Stanciu, nr. 3.