10 ianuarie, 2024 Mostenire

Mafteuța Grigori

Informaţie

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Tamara Chigaian, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, or. Criuleni, str. 31 August 1989, nr. 120, of.3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MAFTEUȚA GRIGORI, născut(ă) la 23.01.1942, IDNP 2006021035656, decedat(ă) la 25.09.2019.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 05.03.2024.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.