5 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Macovei Natalia

Cet. Macovei Natalia, domiciliată în R.Moldova, mun.Edineţ, str.Izvoarelor, 46, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr.5484 din 12.09.2007, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.