1 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

LUȚĂ Nicolae

Cet. LUȚĂ Nicolae, domiciliat în Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 2 ap. 4, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de determinarea cotei-părţi nr. 1681, eliberat la data de 22 aprilie 2002.