28 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Lupuşor Maria

Cet.Lupuşor Maria, domiciliată în mun.Edineţ, str.Vl.Maiakovschi nr.38, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.1/7-3725 din 19.07.1994.