6 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

LUPULCIUC ALEXEI

Cet.LUPULCIUC ALEXEI, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Alexandru cel Bun, nr.105, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare cu nr.1/2-708 din 17.05.1976, autentificat la Biroul Notarial de Stat nr.1 din mun.Chișinău.