3 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Lupu Gabriela

cet. Lupu Gabriela, domiciliat în Soroca, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.1272 din 07.06.2007 şi nr.1273 din 07.06.2007, autentificat de notarul Radu Iulian, ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian
ordin de incasare nr. 25050 din 31.05.2024