15 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Lupu Angela

Cet. LUPU ANGELA, domiciliat/ă în R. Moldova, r-nul Ungheni, s. Florițoaia Nouă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 1-447 din 28.12.2020, autentificat de Notarul Lidia Nagherneac.