5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Lupei Olga

Contractul de vînzare-cumpărare nr. 5144 autentificat la data de 08.06.2018 de către notarul Moraru Natalia din mun. Chișinău