21 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lupaşco Vasile

      Cet. Lupaşco Vasile, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Ştefăneşti, număr de identificare 0981002381099, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor testamentar nr. 2944 din 05.08.2003, autentificat de notarul Ion Conoval.