8 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lupan Reghina

cet. Lupan Reghina,  domiciliată în Soroca,Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.15385 din 27.11.2019,  autentificat de notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian