21 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lupan Piotr

Cet. Lupan Piotr, cetăţean al Republicii Moldova,domiciliată în raionul Şoldăneşti, satul Răspopeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal din data de 28 aprilie 2004 nr. 1266 întocmit de către notarul Pietraru Iurie.