19 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lungu Viorel

cet. Lungu Viorel, domiciliat în s. Bîrlădeni, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie a terenului cu destinaţie agricolă, din data de 20.04.2002, nr. 534, autentificat de către notarul Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21 „a”, R. Moldova.