28 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Lungu Serghei

Cet. Lungu Serghei, cu domiciliul în s. Cioburciu, r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului de moștenitor legal eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 8600 la 29.08.2006.