22 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Lungu Ion

Lungu Ion, domiciliat în sat.Răuțel, raionul Fălești, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea Contractului de vînzare cumpărare  nr. 9750 din 28.08.2019,  autentificat  de notarul  Patereu Claudia, cu sediul în str. Sveranității 6, or. Glodeni, R. Moldova.