5 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

LUNGU CONSTANTIN

Cet. LUNGU CONSTANTIN, domiciliat în satul Pruteni, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatele de moştenitor testamentar eliberate cu nr. 8383 şi 8385 de notarul L.Tatian la data de 22.07.2014.