14 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lungu Adriana

Cet. Voinov Svetlana, domiciliată în mun. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei, nr. 19/6, ap. 5, Republica Moldova, din numele căreia acţionează Lungu Adriana, domiciliată mun.  Edineţ, str. Mihai Eminescu,                                                                       nr. 14, ap. 44, Republica Moldova, în baza procurii nr. 2142 din 08.04.2020, autentificată de notarul Nimerenco Silvia, cu sediul în mun. Edineţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 111, ap. 3, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr. 2627 din 14.08.2014, întocmit de notarul public Moscalu Elena.