30 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Lughinici Alexandr

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet.Lughinici Alexandr, domiciliat în R.Moldova, raionul Edineț, s.Brătușeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr.7012 din 20.07.2012 autentificat de notarul Nimerenco Silvia.