2 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Luchian Feodor

Cet. Luchian Feodor, domiciliat în satul Peresecina, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr.7218 din 16.12.2002, autentificat de notarul Lencuţa Iulia.