11 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Lucașova Valentina

dna Lucașova Valentina, domiciliată în sat. Rujnița, r-nul Ocnița, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație a terenului cu destinație agricolă din data de 17.12.2001 cu nr. 2042, autentificat de notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenței, 47, R. Moldova.