25 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lucaș Victor

cet. Lucaș Victor, domiciliat în or. Otaci, str. Albișoara, nr. 20, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului donație, din data de 07.04.2008, nr. 3019, autentificat de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21A, R. Moldova.