4 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Lucaș Valeriu

Cet.Lucaș Valeriu, domiciliat(ă) în  mun. Soroca str. E. Coca nr. xx,  Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare/cumpărare nr. 403 din 08.04.1999, întocmit de notarul Ticu Boldescu.