17 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Lucaş Valeriu

cet. Lucaş Valeriu,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2-501 din 11.05.1995,  autentificat de notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco