17 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Lucaş Valeriu

cet. Lucaş Valeriu,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2847 din 20.02.1998,  autentificat de notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco