17 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Luca Vasile

Cet. Luca Vasile, domiciliat în s. Horodişte, r-nul Călăraşi, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 153 autentificat la 30.01.2001 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova