3 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Liu’canov Petru

Cet. Liu’canov Petru, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Maximovca, str. Academicilor                nr. 5, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 1638 din 27.03.1995, autentificat de Pârcălab Valentina notar superior de stat la BNS Anenii Noi.