16 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lisnic Lilia

Cet. Lisnic Lilia cetăţenia Republicii Moldova, născută la 26.02.1975, domiciliată: R. Moldova,

r-nul Rezina, s. Pripiceni-Răzeși, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 3063 din 07.09.1998, autentificat la BNS or. Rezina.