9 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Liparciuc Ana

Cet. Liparciuc Ana, domiciliată în mun. Bălţi, str. Independenței, nr. xx, ap. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr. 2-2279din 25.06.1997, întocmit la Biroul Notarial de Stat Bălți de notarul Popovici Maria.