28 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lincovscaia Lilia

cet. Lincovscaia Lilia, domiciliată în or. Ocniţa, str. Iu. Gagarin, xxx, R. Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar din data de 14.12.1999, nr. 2404, eliberat de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Independenții, 47, R. Moldova.