29 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Lica Ecaterina

Cet. Lica Ecaterina, domiciliată în mun.Chișinău, str.Nicolae Dimo, 21/1 ap.103, aduce la cunoștință pierderea originalului contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil, autentificat de notarul Florea Adelina, or.Chișinău, cu nr.2169 la data de 01.06.2020.