20 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Levinţa Valentina

Cet. SELEZNIOVA IULIA, domiciliat/ă în  mun. Chişinău, Sîngera, str. Aerogării 34, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR LEGAL nr. 2507 din 30.05.2005, eliberat de notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei