24 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Levința Serghei

Cet. Levința Serghei, domiciliat în mun. Bălți, str. 1 Mai, nr. 9, bl. B, ap. 58, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de împărțire a proprietății comune nr. 13364 din 27.12.2007, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana.