12 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lesnic Nicolae

cet.  Lesnic Nicolae, domiciliat în s. Mihălășeni, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 26.07.2005, nr. 5579, întocmit de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a”, R. Moldova.