7 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Lenic Svetlana

cet. Lenic Svetlana,în calitate de administrator al Societății cu Răspundere Limitată ”Cristiada-Elast”, cod fiscal 1003604014036, domiciliată în or. Ocniţa, str. Burebista, 46, ap. 83, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului Model de vânzare-cumpărare a obiectului patrimoniului de stat la licitația ”cu strigare” din data de 01.11.1995, nr. 3118, întocmit de către biroul notarial de stat al raionului Ocnița, Republica Moldova.