7 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Lencauţanu Nadejda

cet. Lencauţanu Nadejda,  domiciliat în R.Moldova,.Soroca,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donaţie, nr.1146 din 20.06.2017,  autentificat de notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco