28 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

LEGASI NADEJDA

LEGASI NADEJDA, domiciliată în mun.Chișinău, str.Ginta Latină 17/1, ap.5, aduc la cunoștință pierderea originalului următoarului act notarial: Contractul de vânzare-cumpărare
nr.2-1581 din 13.05.1998, autentificat la fostul BNS nr.10 din mun.Chișinău.