31 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

LAZĂR VICTORIA

Cet. LAZĂR VICTORIA, domiciliată în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, nr.77/19, ap.10, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție nr.1-712 din data de 28.12.2023, autentificat de către notarul Raciula Valeria, cu sediul biroului în mun. Chişinău, bd. Moscova, nr.16.