20 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Lazăr Vera

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. LAZĂR VERA, cetățeană a R.M, născută la data de 15.07.1958, IDNP 2003044032808, legitimată cu buletin de identitate nr.A89031090, eliberat de of.89 la data de 28.07.2003, domiciliată în com. Țipala, r-nul Ialoveni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar cu nr. 1641, eliberat de notarul Diaconu Galina la data de 15.04.2004.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 19.06.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr. 58247