29 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lavric Nicolae

Cet. Lavric Nicolae , domiciliat în Republica Moldova, r.Briceni, s.Colicăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a terenului agricol nr.8031 din 13.08.2019, autentificat de notarul Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.