9 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

LAVRIC ALINA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. LAVRIC ALINA, domiciliat în s. Colicăuţi, r. Briceni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1960 din 05.05.2016, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.