16 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Lanețkii Vitali

Cet. Lanețkii Vitali, domiciliată în R. Moldova, r-nul Rezina, s. Cinișeuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentului nr. 3532 din 11.05.2018, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.