18 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Krasnîi Alexandr

Cet. Krasnîi Alexandr, cu domiciliul în mun. Chişinău, bd. Dacia nr.xx ap.xx, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:

Contractului de vânzare-cumpărare nr.62 din 03.01.2019, autentificat de către notarul Melnic Oxana, încheiat între cet. Beleţchi Andrei şi Krasnîi Alexandr.